• Evaluacije su ključne u mjerenju učinkovitosti PR-akcija. Nudimo kvantitativne i kvalitativne evaluacije u skladu sa standardima i alatima CIPR-a (Chartered Institute of Public Relations) i Ketchuma.