• Definicija i analiza klijentovih komunikacijskih ciljeva

  • Postavljanje strategije

  • Planiranje djelovanja

  • Koordinacija i izvođenje projekata

  • Praćenje i evaluacija rezultata