Imidž direktora sve važniji za poslovanje kompanija

Najistaknutiji direktori u Hrvatskoj su Ivica Todorić, Emil Tedeschi i Ivica Mudrinić

Europska udruga za obrazovanje i proučavanje odnosa s javnošću (EUPRERA) i Ketchum, jedna od vodećih globalnih agencija za komunikacijsko savjetovanje, objavili su rezultate istraživanja o važnosti reputacije korporativnih direktora. U ECCOS (European Chief Communication Officers Survey) istraživanju sudjelovalo je 579 direktora korporativnih komunikacija iz 39 europskih zemalja.

 

Istraživanje provedeno na vodećim ljudima u području komunikacija u Europi pokazalo je kontinuirano osnaživanje i važnost imidža glavnih direktora. U trenutcima kada se uz korporativne vijesti uspjesi i padovi sve učestalije pripisuju pojedincima, imidž poslovnih vođa postao je ključan za korporativnu reputaciju.

 

Objašnjavajući rezultate istraživanja, voditelj istraživačkog tima, profesor Ansgar Zerfass sa Sveučilišta u Lepzigu istaknuo je: “Reputacija poslovnih lidera u velikim organizacijama postala je izuzetno važna. Glavni direktori danas su u stanju stvarati i uništavati korporativne brandove. Prošla su vremena kada su osobe na tim položajima mogle biti skrivene i izvan dosega javnosti. Danas informacije o njihovim karijernim potezima ili nepromišljeni postupci u javnosti mogu ozbiljno i brzo naštetiti brandu. U mnogim je slučajevima brand glavnog direktora postao produžena ruka branda same organizacije.”

 

Devet od deset komunikacijskih stručnjaka vodećih europskih kompanija istaknulo je kako su sposobnost i kapacitet glavnih direktora u ophođenju s medijima i drugim ključnim javnostima postali usko povezani s općim uspjehom i reputacijom kompanija kojima upravljaju.

 

"Glavni direktor kompanije simbolizira i artikulira sve što njegova kompanija predstavlja. S obzirom na to da se javnost često više poistovjećuje s pojedincima koji vode kompaniju nego sa samim kompanijama kao organizacijama, pozicioniranje glavnog direktora kao osobe koja će biti upamćena i kojoj se vjeruje zahtijeva pažljivo planiranje. Kompanije koje taj zadatak ostavljaju sudbini ili slučaju, preuzimaju na sebe veliki rizik", istaknula je Marina Čulić Fischer, izvršna partnerica agencije za odnose s javnošću DIALOG komunikacije, ekskluzivnog zastupnika Ketchuma za Hrvatsku.

 

Po uzoru na Ketchumovo istraživanje, agencija DIALOG provela je vlastito istraživanje među predstavnicima vodećih hrvatskih medija s ciljem utvrđivanja koji direktori hrvatskih kompanija ostavljaju najsnažniji utisak na javnost, odnosno u kojoj mjeri svojim djelovanjem izravno utječu na reputaciju kompanija kojima upravljaju.

 

Rezultati istraživanja posebno su istaknuli trojicu glavnih direktora, a to su:

Ivica Todorić, Agrokor

Emil Tedeschi, Atlantic grupa i

Ivica Mudrinić, T-HT.

 

Od ostalih direktora koje prema ispitanicima također možemo svrstati u ovu kategoriju ispitanici su najčešće navodili:

Gordanu Kovačević, Ericsson Nikola Tesla

Antu Vlahovića, Adris grupa

Franju Lukovića, Zagrebačka banka

Jaku Andabaka, Bluesun hotels & resorts i

Antu Mandića, IN2.