Komunikacijska ulaganja nisu smanjena!

Provedeno prvo istraživanje o promjenama u hrvatskoj komunikacijskoj industriji uslijed pandemije koronavirusa - rezultati će vas iznenaditi

Shutterstock 261177431 1

Piše: Viktorija Štukar

 

Dialog komunikacije lansirale su seriju istraživanja #DialogKnows čiji bi rezultati trebali pomoći svim akterima komunikacijske industrije da se što bolje snađu u "novom normalnom" i pripreme na promjene koje su pred nama.

 

Prvo istraživanje provedeno je u srpnju ove godine i obuhvatilo je utjecaj korona krize na komunikaciju kompanija, na komunikacijska ulaganja i na odnose sa zainteresiranim javnostima. U istraživanju je sudjelovalo 70 ispitanika, a u nastavku donosimo rezultate:

 

1. Utjecaj pandemije na komunikaciju kompanija

 

Pandemija koronavirusa očekivano je utjecala na većinu kompanija, od čega na 44,3% značajno, a na 42,9% u manjoj mjeri. Samo 12,9% kompanija još nije osjetilo utjecaj na svoje poslovanje.

 

Među onima na koje je kriza utjecala, najviše (61,5%) je taj utjecaj osjetilo na izravnoj komunikaciji s potrošačima, nakon toga (24,3%) na internoj komunikaciji, a 14,3% na komunikaciji s medijima.

 

Promjene su u većini kompanija (55,7%) dovele do značajnih promjena u poslovanju, dok je trećina kompanija (28,6%) još u fazi pripreme adekvatnog odgovora na krizu.

 

Screenshot 2020 07 24 At 142656

 

2. Utjecaj pandemije na ulaganja u komunikaciju

 

Bez obzira na utjecaj korona krize i značajne promjene u poslovanju, zanimljivo je da većina ispitanika (50%) i dalje ulaže jednaka sredstva u svoje komunikacijske budžete. Otprilike isti broj kompanija ulaže više (25,7%), odnosno manje (24,3%).

 

Oni koji ulažu manje u najvećoj mjeri su smanjili svoja komunikacijska ulaganja za 10-30% (69,6% ispitanika), što je skoro identično kretanju ulaganja kod ispitanika koji su svoje budžete u istom omjeru povećali (73,7%). Čak četvrtina ispitanika povećala je ulaganja za 30-50%.

 

Ispitanici su rekli da su najviše povećali budžete za društvene mreže (47,5%), dok je na drugom mjestu izravna komunikacija s potrošačima (37,3%).

 

Online ujedno dobiva bitku po pitanju ulaganja u odnosu na televiziju - 64,5% ispitanika više ulaže u digitalnu komunikaciju, a njih 30,6% u TV.

 

Od segmenata u koje se ulaže manje, očekivano su najviše pogođene BTL aktivnosti (46,3%), a gotovo podjednako PR (27,8%) i ATL (25,9%).

 

3. Utjecaj pandemije na odnose s javnostima

 

Kao i u pred-krizno vrijeme, hrvatske kompanije najčešće u javnost plasiraju vijesti o novim proizvodima (61,4%), na drugom su mjestu vijesti vezane uz promjene u menadžmentu (18,6%), a na trećem vijesti vezane uz društvenu odgovornost (17,1%).

 

U segmentu interne komunikacije najveći naglasak je očekivano stavljen na sigurnost zaposlenika (44,3%), transformacija poslovanja i dalje je na visokom drugom mjestu (27,1%), a efikasnost timova na trećem (25,7%). 

 

Većina ispitanika djelomično je (58,6%) ili jako (30%) zadovoljna načinom na koji su se njihovi poslovni partneri (oglašivači/agencije/mediji) prilagodili promjeni situacije, a ako im nešto zamijeraju, onda je to nedostatak kreativnosti (38,1%), nedostatak agilnosti (31%) i nedostatak fleksibilnosti (21,4%).

 

Screenshot 2020 07 24 At 142710