Marina Čulić Fischer izabrana u Nadzorni odbor HUOJ-a

Izabrani kandidati svoje funkcije preuzimaju sredinom ožujka 2020.

Dizajn Bez Naslova 37

Marina Čulić Fischer, direktorica Dialoga, izabrana je u Nadzorni odbor Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ).

 

HUOJ je krovna strukovna udruga profesionalaca u odnosima s javnošću koja okuplja komunikacijske stručnjake s ciljem izobrazbe, stručnoga usavršavanja, unapređenja standarda struke i ugleda profesije među ključnim javnostima.

 

Uz Marinu Čulić Fischer, u Nadzorni odbor HUOJ-a izabrani su i drugi ugledni stručnjaci iz područja odnosa s javnošću - Nina Išek Međugorac, Krešimir Macan, Melita Pavlek i Marina Bolanča Radunović.

 

Izabrani kandidati svoje funkcije preuzimaju sredinom ožujka 2020.