Znate li kako influenceri naplaćuju svoje naknade?

U prošloj je godini čak 59% oglašivača povećalo svoj proračun za influencere

Dialog Web Kolaz 5

Izvor: IAB

 

Postavljanje jasnih ciljeva kampanji prije angažmana influencera vodi do boljeg povrata na ulaganje i boljih odnosa s influencerima. Prema IAB-ovom istraživanju, oglašivači prilikom angažmana influencera najčešće mjere ostvareni doseg, razinu postignute svijesti o brendu, ostvareni promet te izravnu ili neizravnu prodaju.

 

S porastom popularnosti influencer marketinga došlo je i do porasta budžeta. Prema spomenutom istraživanju, u prošloj je godini čak 59% oglašivača povećalo svoj proračun za influencere, njih 36% reklo je da će potrošiti otprilike isto kao i u prethodnom razdoblju, a tek 4% reklo je da će potrošiti manje. Ovi trendovi potvrđuju da influenceri mogu dati dobre rezultate, te da su oglašivači spremni uložiti svoj novac u ovaj oblik promocije.

 

Postoje li problemi u suradnji s influencerima?

 

Više od 60% oglašivača izjavilo je da su influenceri s kojima rade otvoreni za prijedloge kako u sadržaj uklopiti njihov proizvod ili uslugu. Ovo je važan element suradnje s obzirom da oglašivači vjeruju da će influencer istovremeno biti autentičan, bez rizika da svojim sadržajem našteti brendu. Treba imati na umu i da influenceri trebaju sami stvoriti i uspostaviti povezanost sa zajednicom kojoj se obraćaju kako bi dodali vrijednost brendu.

 

Prostor za jačanje povjerenja u odnosima između oglašivača i influencera svakako postoji, s obzirom da samo 22% brendova smatra da influenceri istinski mare za postignute rezultate i ostvarenje zadanih ciljeva. Nešto manje od polovice oglašivača smatra da influenceri za postignute rezultate mare djelomično, a 27% njih vjeruje da influenceri pretežno ne mare za ostvarene rezultate.

 

Jesu li naknade influencera transparentne?

 

Naknada influencera je još uvijek nejasan pojam većini oglašivača, s obzirom da njih samo 31% u potpunosti razumije kako se te naknade obračunavaju, dok 54% to razumije samo djelomično. Budući da brendovi sve više ulažu u influencere, trebali bi jasno razumjeti kako se naknade obračunavaju i plaćaju i na tom području očito je potrebna dodatna edukacija.

 

Mikro influenceri, koji su prema ovom istraživanju definirani kao oni koji imaju do 50.000 pratitelja, čine najveći udio influencera s kojima oglašivači surađuju na globalnoj razini, dok makro influenceri, koji imaju od 500.000 do milijun pratitelja, čine 30% partnerstva s brendovima.

 

Razlika u naknadama između mikro i makro influencera je neznatna na svjetskoj razini, manje od 10.000 USD po kampanji. Primjerice, u SAD-u su oglašivači spremni potrošiti 32.000 USD za kampanju s mikro influencerima, dok su za celebrity/makro influencere spremni izdvojiti 39.000 USD. Najveća spremnost za ulaganje u influencer marketing je putem YouTube-a i Instagrama.