Lansiranje novog tarifnog sustava

 

Cilj  

 • Spriječiti negativne reakcije na novi tarifni sustav Hrvatske elektroprivrede.

 

Strategija

 

 • Predstaviti prednosti novog tarifnog sustava električne energije te objektivno objasniti sve promjene i povećanje cijena električne energije s multi level komunikacije.
 • Komunikacijska strategija je podijeljena u dvije faze: informativnu i edukativnu. U informativnoj fazi objasnili smo novi tarifni sustav električne energije putem brošura, oglasa, plakata, pisama, TV oglasa, interneta i advertoriala. U drugoj, edukativnoj fazi, obavijestili smo kupce kako uštedjeti električnu energiju i predstavili elemente koji mogu pomoći u racionalnom korištenju električne energije. U drugoj fazi komunikacija je ostvarena preko oglasa i advertoriala.

  

Taktike

Metode izvršavanja

 

 •  1. Informativna faza:

 

 • Obavijestili smo kupce o novom tarifnom sustavu električne energije, cijenama i tarifnim modelima kroz brošure putem email adresa. Brošure su distribuirane na 1.874.759 adrese.
 • Obavijestili smo kupce o novom tarifnom sustavu električne energije putem plakata kojeg smo postavili u svim distributivnim centrima Hrvatske elektro-privrede/opskrbe.
 • Objavili smo niz advertoriala u dnevnim novinama (ukupno 35 advertoriala) u roku od 5 tjedana. Obavijestili smo kupce o cijenama i svim elementima novog tarifnog sustava električne energije.
 • Emitirali smo seriju od 15 TV reklama u udarnom terminu (22:30, prije početka emisija Meridijan 16 na HTV-u), tijekom 15 dana kako bismo obavijestili kupce o novom tarifnom sustavu električne energije.
 • Osnovali smo odjel za kupce na web stranicama www.hep.hr. za sva pitanja koja se tiču ​​novog tarifnog sustava električne energije.

  

 • 2. Edukativna faza:

 

 • Advertoriali u svim dnevnim novinama (ukupno 21 advertoriala) unutar 3 tjedna. Uvod u sve elemente koji mogu pomoći u racionalnom korištenju električne energije.

 

Rezultati

 

 • Istraživanje učinjeno nakon komunikacijske kampanje pokazalo je kako je javno mišljenje o Hrvatskoj elektroprivredi pomaknuto s negativne percepcije na neutralnu.