Medijski trening

Cilj

 

  • Postići bolje razumijevanje medija kroz učenje komunikacijskih vještina menadžmenta kompanije.

 

Strategija

 

  • Organizacija niza radionica kroz tri dana i angažiranje profesionalnih novinara i lingvista kao trenera.

 

Taktike

 

  • Radionice se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela.
  • Sudionici imaju priliku učiti o specifičnostima različitih medijskih pristupa.
  • Na kraju radionice svaki sudionik se pojedinačno ocjenjuje i dobivaju se pisane upute i savjeti za buduće medijske nastupe.

 

Rezultati

 

  • Medijski treninzi su postali kontinuirani program za klijente srednjeg menadžmenta.
  • Treninzi postižu visoke prosječne ocjene (na skali od 1 do 6, prosječna ocjena je 5) i velik interes za daljnje komunikacijske treninge.