Budućnost je u mobilnim komunikacijama

Objavljeni su rezultati najopsežnijeg europskog istraživanja na području odnosa s javnošću – “European Communication Monitor“.

Piše: Dialog Komunikacije

Osmu godinu zaredom Europska udruga za obrazovanje i istraživanja o odnosima s javnošću i Europska udruga direktora komunikacija uz podršku agencije Ketchum provele su ”European Communication Monitor (ECM)”, najopsežnije istraživanje na području odnosa s javnošću. Ovogodišnji rezultati su pokazali da komunikacijski stručnjaci smatraju mobilne komunikacije jednim od najvažnijih komunikacijskih kanala koji će se razviti do 2017. godine.

Marina Čulić Fischer, direktorica Ketchumovog ekskluzivnog zastupnika za Hrvatsku, agencije za odnose s javnošću DIALOG komunikacije, izjavila je: ”Rezultati ovogodišnjeg istraživanja koje je obuhvatilo dvije tisuće i sedamsto ispitanika u četrdeset i dvije zemlje istaknulo je pojavu mobilnih komunikacija kao jedino područje profesionalne komunikacije o kojem su stajališta komunikacijskih stručnjaka ujednačena diljem Europe. Polovica ispitanika izjavila je kako organizacije u kojima rade već sada razvijaju mobilne komunikacijske kanale, a 91% ispitanika predviđa da će područje za razvoj u sljedeće tri godine biti u mobilnim komunikacijama”.

Istraživanje je također pokazalo da je predviđena važnost društvenih medija u opadanju. Između 2010. i 2012. ‘hvatanje u koštac s digitalnom evolucijom i društvenim medijima’ bio je najvažniji izazov za komunikacijske stručnjake, a po novom istraživanju zauzeo je treće mjesto iza povezivanja poslovne i komunikacijske strategije te izgradnje povjerenja.

Ostali rezultati ovogodišnjeg istraživanja:

  • Glavne prilike u mobilnoj komunikaciji ispitanici vide u komunikaciji sa svim dionicima u realnom vremenu (60%), u prezentaciji sadržaja prilagođenog korisniku (54%) te mogućnosti dosega mlađe publike (40%).
  • Najveći broj ispitanika (58%) smatra da je glavni izazov u mobilnoj komunikaciji integracija mobilnih medija s ostalim kanalima i platformama. Pronalazak uvjerljivih koncepata koji stvaraju dodatnu vrijednost predstavlja izazov za 47% ispitanika dok je za njih 46% najveći izazov prezentacija složenih sadržaja na malim ekranima.
  • Iako 61% ispitanika radi u organizaciji koja ima vlastitu mobilnu korporativnu web stranicu, samo njih 37% instaliralo je mobilnu aplikaciju na mobitel, a 34% ispitanika na tablet.
  • (84%) ispitanika smatra kako su najnoviji oblici komunikacije obogatili njihov posao, (73%) ispitanika smatra da je pritisak svakodnevnog posla u porastu, a samo (57%) ispitanih izjavio je da zna kako se nositi sa stalnim protokom informacija.
  • Glavne koristi društvenih medija za ispitanike su stalna interakcija s kupcima (87%) i mogućnost kupaca da izraze svoje mišljenje na temelju vlastitog iskustva (73%).

Izdvojeno

Zašto se već danas vaš CEO treba angažirati na društvenim mrežama

Uspješni CEO-ovi sve više prepoznaju važnost društvenih mreža u komunikaciji sa različitim interesnim skupinama.

Nove navike pratit će nas i nakon povratka u urede

Ovoga puta u Vox populi anketi ispitali smo koliko zaposlenika još uvijek posao obavlja od kuće i jesu li im u tome pomogli neki od alata za komunikaciju i organizaciju vremena.

video

Dominacija video sadržaja

Live videa i kratke forme potvrđuju dominaciju video sadržaja na društvenim mrežama.