Inflaciji se ne nazire kraj, režu se troškovi i ulaganja u oglašavanje

Iako i privatni i poslovni sektor osjećaju negativan utjecaj inflacije na budžete i s tim povezanu zabrinutost, još uvijek nema mjesta panici.

3 min za čitanje
Piše: Nataša Blagojević

U svakodnevnim diskusijama u poslovnom sektoru, kao i u medijskom prostoru, već mjesecima je u fokusu inflacija. Obzirom na rekordne stope rasta cijena zabilježene u lipnju i srpnju, kroz kolovošku Vox Populi anketu odlučili smo provjeriti koja su razmišljanja naših pratitelja o trenutnoj situaciji, utjecaju inflacije na svakodnevni život i poslovanje, ali i kakve su prognoze za budućnost i koliko nam brzo slijedi oporavak.

Više od polovice (64%) sudionika naše ankete jako je zabrinuto inflacijom i kretanjem cijena. Iako su uglavnom zabrinuti, otprilike podjednak broj (54%) misli kako je situacija za sada podnošljiva, dok je za 46% zabrinjavajuća. Ne iznenađuje stoga kako velika većina ispitanika (78%) još uvijek ne gomila kućne zalihe zbog rastućih cijena proizvoda i usluga. Kada su u pitanju ključni uzroci inflacije, dvije trećine sudionika ankete smatra kako su to “kriva” ratna zbivanja u Ukrajini. Trećina ih pak misli kako je glavni uzročnik inflacije ipak globalna pandemija koronavirusa.

Inflacija će potrajati dulje od godine dana

Stavovi naših pratitelja ukazuju na oprez i razmišljanja o budućnosti, dok je kod njih 41% u pitanju panika. Također, pesimistično su prognozirali daljnji rast inflacije – 91% sudionika Vox Populi ankete se izjasnilo kako će cijene još rasti do kraja godine, a njih čak 73% smatra kako će inflacija potrajati dulje od 12 mjeseci. Mišljenja oko toga što će hrvatska Vlada poduzeti u borbi s cijenama koje divljaju su podijeljena. Blaga prednost dana je zaduživanju (54%), dok ih 44% smatra kako će se uskoro u Hrvatskoj povećati porezi.

Poduzeća su fokusirana na kontrolu troškova

Ovu složenu temu posebno smo pokušali sagledati kroz prizmu poslovnih subjekata. Čak 85% odgovora ukazuje kako se inflacija negativno odrazila na poslovanje poduzeća, s čim se bore prvenstveno kontrolom troškova (86%). Prema mišljenju naših pratitelja, vrlo mali postotak (14%) poduzeća na inflaciju odgovara inovacijama i agilnim pristupom poslovanju. Ne iznenađuje stoga da se utjecaj inflacije najviše vidi kroz smanjivanje budžeta (71%), dok se dio kompanija oslanja na reorganizaciju poslovanja (29%). Iako su predviđanja općenito pesimistična po pitanju trajanja inflacije, kada je u pitanju oporavak poduzeća, odgovori donekle ukazuju na nešto više optimizma. Skoro polovica ispitanika smatra kako će se poslovanje njihovih tvrtki stabilizirati unutar 12 mjeseci.

Režu se ulaganja u oglašavanje

Kada su u pitanju komunikacija i oglašavanje, u većini poduzeća se marketinška ulaganja smanjuju (71%), a uglavnom se radi o rezanju budžeta za sljedeću godinu (73%). Smanjivanje budžeta u nešto većoj mjeri će se pritom odraziti na oglašivački budžet, odnosno zakup medija (60%), nego na ostale komunikacijske aktivnosti. Obzirom na to da visokih 82% sudionika ankete smatra kako komunikacija u vrijeme inflacije treba biti hrabrija, unatoč najavljenim rezanjima nadajmo se kako to ipak znači više uzbudljivih kampanja u mjesecima pred nama.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter!

I uvijek budite u tijeku s novostima iz Dialoga.

Izdvojeno

Može li promjena narativa promijeniti način na koji ljudi doživljavaju ESG?

Promjenom kompliciranog ESG jezika kompanije mogu dobiti puno više podrške za svoje održive napore.

Tko su i što znaju najveći utjecajnici današnjice?

Vrijednost influencer marketinga bi do 2032. trebala dosegnuti 200 milijardi dolara.

Žene dominiraju u komunikacijskoj industriji – mit ili istina?

Istraživanje Vox Populi u ožujku otkrilo je da većina ispitanika smatra da muškarci imaju veće izglede za zapošljavanje na tržištu radu, no da je u komunikacijskoj industriji ipak više žena.