Korporativni aktivizam i promjene u društvu

Ovoga puta kroz našu Vox populi anketu željeli smo saznati mišljenja ispitanika o korporativnom aktivizmu i njegovom utjecaju na imidž kompanija.

2 min za čitanje
Piše: Viktorija Stukar

Posljednju Vox populi anketu proveli smo u ožujku 2021. i u njoj je sudjelovalo 86 ispitanika, od kojih polovica smatra da je korporativni aktivizam već sada postao obveza kompanija. Zanimljivo je da visokih 73% ispitanika percipira angažiranost kompanija kao dobar marketing, ali većina njih (84%) istovremeno smatra da takav angažman doprinosi pozitivnim promjenama u društvu.

 

Aktivizam je zadovoljstvo

Nešto manje od polovice ispitanika (47%) izjasnilo se da je kompanija u kojoj su zaposleni u posljednjih godinu dana podržala neku od globalnih ili lokalnih društveno odgovornih akcija. Na pitanje zašto na takav način njihova kompanija nije bila angažirana, ispitanici su kao glavne razloge naveli nerazvijenost domaćeg tržišta, nedostatak vizije i empatije, te nedovoljno financijskih resursa.

Većina ispitanika (88%) smatra kako angažman domaćih kompanija na ovom području nije zadovoljavajući, pa ne iznenađuje činjenica da su neki zaposlenici samostalno odlučili postati pokretačima promjena. Tako je njih 53% kompaniji u kojoj su zaposleni dalo prijedlog angažmana oko nekog društveno korisnog pitanja, a kod 56% ispitanika djelatnici njihove kompanije samoinicijativno su se okupili kako bi podržali neku od društveno korisnih akcija.

Dvije trećine ispitanika smatra da korporativni aktivizam uvelike utječe na stavove i angažman zaposlenika, te za većinu njih (77%) to predstavlja zadovoljstvo više nego obavezu.

 

Konkurentnost društveno angažiranih kompanija

Iz odgovora ispitanika moglo se vidjeti i da bi 61% njih podržalo korporativni angažman kompanija tako što bi radije kupili njihove proizvode ili usluge, no isti broj ne smatra da bi društvena angažiranost trebala biti opravdanje za višu cijenu proizvoda ili usluga.

Apsolutno svi ispitanici slažu se da aktivizam pozitivno utječe na imidž kompanija i to ne samo među potrošačima, već i među potencijalnim zaposlenicima.

 

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter!

I uvijek budite u tijeku s novostima iz Dialoga.

Izdvojeno

Generacija Z: Novi standardi na radnom mjestu

Istraživanje Vox Populi u svibnju pokazalo je da većina ispitanika smatra da su pripadnici ove generacije kreativniji i poduzetniji od ranijih generacija, a svi smatraju da im je važniji omjer poslovnog i privatnog.

Zašto je Baby Lasagna (komunikacijski) uspio?

Marko Purišić preko noći je osvojio Hrvatsku. Analiziramo njegov uspjeh iz komunikacijskog ugla!

Kako koristimo ChatGPT u PR-u

ChatGPT nas ne može zamijeniti, ali nam može znatno olakšati svakodnevni posao.