Pet koraka do kampanje vašeg života

Svi već znamo da je početak svake uspješne tržišne komunikacije postavljanje strategije, koja podrazumijeva definiranje jasnih i mjerljivih ciljeva, postavljanje puta kojim će se do cilja doći i jasna komunikacija onog što želite da se na tom putu dogodi.

Ipak, nerijetko se događa da se strateško planiranje komunikacije skraćuje ili preskače – ciljevi su često preširoko postavljeni, KPI-evi predstavljaju popis želja, a odabir alata ovisi o osobnim preferencijama. Bez pažljivog planiranja često se fokusiramo na akcije koje želimo poduzeti umjesto na promjene koje želimo potaknuti.

Za izostanak planiranja postoji puno razloga: mislimo da će nam uzeti previše vremena ili novaca, smatramo da će predstavljati prepreku za razvoj kreativnih ideja, čini nam se da ga radimo, iako ga ustvari ne radimo, ili ponekad na njega u hektičnoj operativi jednostavno zaboravimo.

Ako se provodi ispravno, planiranje poboljšava kvalitetu posla. Eliminira nejasnoće, dodaje strukturu složenim procesima, baca svjetlo na korijene izazova i čini jasnijim put koji je pred nama. Planiranje doprinosi efikasnosti, maksimizira resurse i stvara dodatne prihode.

Zato vam, kao štovatelji dobre organizacije i strukture, donosimo pet savjeta za proces planiranja:

 

1. Prepoznajte što planiranje ustvari znači.

Ovdje se ne radi o definiranju broja priopćenja za javnost, influencera, evenata ili količine tekstova. Sve navedeno predstavlja komunikacijske alate. Bez drugih koraka u procesu – ciljeva i kvalitetnih inputa – alati sami po sebi neće doprinijeti uspjehu komunikacije.

 

2. Budžetirajte realno.

To znači na vrijeme osigurati potrebna odobrenja – interno i eksterno. Ako s budžetiranjem krenete dovoljno rano, možete sebi dozvoliti skaliranje ovisno o dinamici razvoja projekta, uz odvajanje potrebnog vremena za početno planiranje, prikupljanje ponuda i post analizu.

 

3. Uključite relevantne ljude.

Pobrinite se da su relevantne osobe u proces planiranja uključene od početka i da svatko zna koji su ciljevi komunikacije (a po mogućnosti i poslovni ili prodajni ciljevi). Suradnja internog i eksternog tima je ključna. Kada imate za istim stolom analitičare, planere, kreativce i menadžment (agencijski i organizacijski), veća je vjerojatnost da ćete izazovu pristupiti iz različitih kutova i napraviti plan sa što manje nepoznanica.

 

4. Uzmite vrijeme za odmak.

Kod planiranja je važno uzeti vrijeme da se odmaknete od procesa i postavite prava pitanja, od kojih bi najčešće trebalo biti “zašto?”. Kao ljudi koji bi trebali rješavati probleme, često brzamo s fokusom na pojedinačne izazove, ali ne možemo doći do pravih ideja bez da do kraja razumijemo što trebamo promijeniti. Razmislite o kontekstu i dubini problema prije nego se bacite na rješenja.

 

5. Uskladite se.

Pobrinite se da svi članovi tima razumiju kakvu promjenu želite postići komunikacijom koju kreirate, koji izazovi postoje i kako ćete na tu promjenu nagovoriti svoju ciljnu skupinu. Kada koristite strateški okvir, u tome će vam pomoći komunikacijski i poslovni ciljevi, svi podaci koje možete prikupiti o ciljnoj grupi i o izazovu s kojim se susrećete. Najbolje ideje nalaze se na sjecištu publike, tržišta i brenda (ili organizacije). Bez usklade tih triju faktora vi samo izvršavate zadatak.

 

Vrijeme, budžet i nejasnoće u komunikaciji neprijatelji su strateškog planiranja koji se mogu izbjeći ako pratite više opisane smjernice.