Održivost nema alternativu, ali promjena nije jednostavna

Od tri ESG odrednice, kriteriji vezani uz zaštitu okoliša za mnoge kompanije predstavljaju najveći izazov, jer postoji veliki broj čimbenika na koje je potrebno obratiti pažnju na putu k održivijem poslovanju. Između emisija CO2, energetske učinkovitosti, zagađenja vode i zraka i upravljanja otpadom, možda i najvažniji je – promjena mindseta.

 

Je li održivost odgovornost kompanija?

Prema istraživanju Eurobarometar, više od dvije trećine Europljana vjeruje kako su klimatske promjene ozbiljan problem (77 %), a Hrvati su po tom pitanju još zabrinutiji (81%). Upitani tko je odgovoran za rješavanje problema povezanih s klimom, ispitanici su gotovo podjednako ukazali na odgovornost nacionalnih vlada (56%), Europske unije (56%) i poduzeća (53%).

Situacija je dakle prilično jasna – kompanije će morati zauzeti “zeleniji” stav. Akceleraciji promjena svakako će doprinjeti i obveza izvještavanja o održivosti koja za velika poduzeća stupa na snagu 1. siječnja 2024. (tzv. CSRD obveza).

Mnoge kompanije na tu obvezu ne gledaju blagonaklono, pa su za neke grupe poduzeća pomaknuti inicijalni rokovi za predaju izvještaja. Ipak, dugoročno će održivo poslovanje donijeti brojne benefite, kao što su povoljnije financiranje, povećana produktivnost, bolja pozicija za privlačenje talenata i kvalitetnijih dobavljača i ušteda troškova.

 

Greenwashing je kažnjiva praksa

Zadnje ali ne i manje važno, održivost dokazano pridonosi boljem tržišnom pozicioniranju, što znači i bolju priliku za rast poslovanja kroz privlačenje novih kupaca i bolje cjenovno pozicioniranje.

Komunikacija u tom kontekstu predstavlja ključni faktor uspjeha, no na tom putu kompanije se nerijetko spotiču o greenwashing – oblik manipulacije koja koristi “zeleni PR” kako bi se stvorila lažna percepcija o njihovoj ekološkoj odgovornosti.

Za takve prakse Europska unija određuje drakonske kazne ne samo za društva, već i za članove upravljačkih tijela, pa je potrebno posvetiti posebnu pažnju oblikovanju komunikacije i osloniti se na stručne i pouzdane partnere u tom procesu. Iskustva agencije Dialog komunikacije i platforme The Green Hub u tome mogu pomoći.