Izborna kampanja bila je “prljava” i nije utjecala na rezultate

Istraživanje na našim društvenim mrežama s fokusom na političku komunikaciju u proteklim izborima otkrilo nam je da polovina naših pratitelja nije bila dovoljno informirana o izborima, da je kampanja u malom postotku utjecala na rezultate i da je komunikacijski bila “prljava”.

 

Srijeda je dobar dan za održavanje izbora

 

Na početku istraživanja nas je zanimalo koliko su naši pratitelji informirani o izborima, a rezultati su pokazali kako malo više od polovine nije aktivno pratilo izbornu kampanju, dok ih polovina smatra kako nisu dovoljno informirani o svim detaljima u vezi izbora.

Kada su u pitanju tehnički aspekti održavanja izbora, nešto manje od dvije trećine naših pratitelja na Instagramu smatra da je srijeda 17. travnja bio dobro odabran dan odnosno datum za održavanje izbora.

 

Kampanja je zanemarivo utjecala na ishode izbora

 

U tjednu parlamentarnih izbora, 89 % ispitanika izjasnilo se da planira glasati, a 72 % je znalo kome će dati svoj glas. Na pitanje je li kampanja utjecala na njihov odabir, velika većina (89 %) ispitanika na Instagramu i LinkedInu odgovorila je negativno.

 

Većina smatra da je kampanja bila “prljava”

 

Najveća većina (95 %) ispitanika na LinkedInu i 83 % ispitanika na Instagramu  smatra da je komunikacija vodećih stranaka i političara bila neprimjerena, pri čemu njih više od 80 % na obje mreže smatra da je komunikacija u predizbornim kampanjama bila i “prljava”. Anketa u tjednu nakon izbora pokazala je i da čak 89 %  ispitanika nije zadovoljno rezultatima izbora. Na pitanje tko je najbolje komunicirao, najviše glasova dobili su stranka Možemo i Sandra Benčić.