Top poslovne vještine za komunikacijske stručnjake

Zapošljavanje na temelju vještina, umjesto formalnog obrazovanja ili iskustva, sve je učestalija pojava, pogotovo u vrlo kompetitivnim i dinamičnim industrijama. Komunikacijska tu nije iznimka, a upravo se vještinama u marketingu i komunikaciji dotaknuo i nedavno objavljen LinkedInov B2B marketinški izvještaj. Prema podacima LinkedIna, trenutno najpopularnije vještine za B2B lidere su digitalni marketing te komunikacijske i analitičke vještine. Također, sve su traženiji stručnjaci koji znaju upravljati kampanjama i strategijama razvoja.

 

Tehnologija u službi kreativnosti

 

LinkedIn sugerira kako će usvajanje marketinške tehnologije i analize podataka postati jedna od najvažnijih vještina u sljedećih par godina. S obzirom na to da je generativni AI odličan alat za obradu i analizu velikih količina podataka, kao i za kreiranje sadržaja, češće će se koristiti i u marketingu. Međutim, trenutno samo 17 % marketinških stručnjaka odlično razumije kako koristiti AI u marketinške svrhe. Zaključak je jednostavan – prostora za učenje itekako ima.

 

Kreativnost je i dalje na cijeni

 

Osim tehničkih vještina, i kreativne vještine su sve značajnije. LinkedIn ističe kako su marketinški stručnjaci na svoje LinkedIn profile dodali 46 % više kreativnih vještina u protekloj godini u usporedbi s godinom prije. Neke od tih vještina su vezane uz komunikaciju na društvenim mrežama, copywriting te grafički dizajn.

 

Marketinški stručnjaci također koriste ostale „meke“ vještine poput dobre komunikacije, organizacije i upravljanja vremenom kako bi uspješno ostvarili zadane ciljeve. Osim njih, u porastu su i vještine poput rješavanja problema, inovativnog razmišljanja te samodostatnosti.

 

Osim digitalnih, EU naglašava i važnost „zelenih“ vještina

 

Važnost učenja i stjecanja novih kompetencija naglašava i Europska komisija koja je 2023. godinu proglasila Europskom godinom vještina. Dok se iz LinkedIn B2B izvještaja da zaključiti kako su traženi digitalna znanja, kreativnosti i „meke“ vještine, Europska komisija naglašava i važnost „zelenih“ kompetencija. Cilj Europske komisije je osigurati da do 2030. godine 80 % osoba usvoji osnovne digitalne vještine te da u ICT sektoru bude zaposleno barem 20 milijuna ljudi. Jedan od načina kako cilj planira ostvariti je promicanjem većih ulaganja u osposobljavanje i usavršavanje, a dobar primjer u Hrvatskoj su Vaučeri za obrazovanje, namijenjeni upravo za stjecanje i razvoj upravo digitalnih i zelenih vještina.