Kojim metrikama pratiti uspjeh influencer kampanja?

U vremenu u kojem je influencer marketing jedan od najučinkovitijih načina povezivanja brendova s ciljnom publikom, postavlja se pitanje kako mjeriti njegovu uspješnost. Jedan od ključeva uspjeha svake influencer kampanje razumijevanje je i optimiziranje povrata u ulaganje.

 

Analiza povrata u ulaganje tema je oko koje se vode brojne rasprave. Mnogi nisu sigurni koje metrike i kako pratiti, te na koji način tumačiti dobivene podatke. U nastavku teksta donosimo nekoliko savjeta iz svakodnevne prakse koji će vam pomoći u tome.

 

Budite iskreni – je li vam važnije podizanje svijesti o brendu ili prodaja?

Kako bismo uopće imali što mjeriti, potrebno je prije početka influencer kampanje postaviti jasne ciljeve i odrediti metrike. Ciljevi bi trebali biti specifični, mjerljivi, ostvarivi, realni i vremenski određeni. Metrike koje uz njih usko vežemo, a ovisno o tome koliko su ciljevi mjerljivi, dijelimo na one financijske i nefinancijske prirode.

 

Najbolji primjer financijske metrike je prihod od prodaje koji je rezultat specifičnih aktivnosti u kampanji, a mjeri se korištenjem koda za kupovinu koji omogućuje precizno praćenje konverzija.

 

U svakodnevnoj praksi češće se susrećemo s nefinancijskim metrikama poput dosega ili angažmana, koji su direktno povezani sa sadržajem kojeg kreiraju influenceri. S obzirom na to da iz praćenja nefinancijskih metrika ne proizlaze egzaktni financijski podaci povrata na ulaganje, često se postavljaju pitanja što, kako i zašto pratiti. Odgovor se krije u odgovoru na pitanje: što želim postići?

 

Preko cilja do metrike

Ako je cilj influencer kampanje predstaviti novi proizvod ili uslugu što većem broju ljudi i na taj način podići svijest javnosti o brendu, metrike koje biste trebali pratiti su doseg ili impresije. Doseg nam govori koliko je jedinstvenih korisnika vidjelo sadržaj influencera, dok nam impresije pokazuju ukupni broj prikazivanja tog sadržaja.

 

Nakon što je lansiranje brenda, proizvoda ili usluge uspješno odrađeno, u drugoj fazi ćete možda željeti potaknuti korisnike društvenih mreža na angažman. U tom slučaju relevantna metrika je stopa angažmana, koja mjeri koliko puta su korisnici poduzeli neku akciju na objavi influencera (like, komentar, share/dijeljenje).

 

Jedan od ciljeva kampanje može biti i povećanje prometa na web stranici. U tom slučaju možemo mjeriti CTR (Click-Through rate), pomoću kojeg pratimo postotak ljudi koji su vidjeli objavu influencera i kliknuli na poveznicu koja vodi na željenu web stranicu, u odnosu na ukupan broj ljudi koji je vidjelo sadržaj influencera.

 

Metrike ipak nisu jedino mjerilo uspješnosti

Ovo su samo neke od metrika koje najčešće pratimo u influencer kampanjama naših klijenata. Mjerenje uspješnosti influencer marketinga nije jednokratan zadatak, nego dugoročan proces koji zahtijeva kontinuirano praćenje i optimizaciju. Na temelju dobivenih rezultata možemo poboljšati strategije za nadolazeće kampanje, optimizirati izbor influencera i učinkovitije upravljati budžetom. No, metrike nisu jedine odrednice uspjeha. Srž influencer marketinga leži u povezanosti i povjerenju između influencera i njegove publike, stoga mjerne podatke treba koristiti kao smjernice, a ne kao jedini faktor pri donošenju odluka.