ESG za početnike

Čak i ako se u svojem poslovanju još niste počeli ozbiljnije baviti održivošću, mala je vjerojatnost kako se niste susreli s pojmom ESG. Ako i ne znate što znači, utješna spoznaja donekle može biti kako u tome niste usamljeni. Naime, istraživanje provedeno u lipnju 2023. pokazalo je kako je za pojam ESG u Hrvatskoj čuo tek jedan od deset ispitanika. U nastavku donosimo kratki vodič kroz ovaj pojam i odgovor na pitanje zašto je važno da se s njime što prije upoznate.

 

Što je ESG?

 

Ujedinjeni narodi ESG su definirali kao skup faktora koji se tiču okolišnih, društvenih i upravljačkih pitanja kojima se kompanije bave u svom poslovanju, a investitori prilikom ulaganja u pogledu rizika, utjecaja i prilika koje ovi faktori nose. ESG je akronim od riječi Environmental, Social i Governance, što ujedno označava tri ključna područja koja bi se trebala uzeti u obzir prilikom mjerenja poslovne i okolišne održivosti, etičnosti, odnosa sa zaposlenicima, klijentima, dobavljačima, dioničarima, javnom upravom i lokalnom zajednicom.

 

Tri područja ESG-a

 

Različiti čimbenici i utjecaji koje tvrtke u okviru ova tri područja trebaju mjeriti i analizirati i o kojima na temelju tih analiza trebaju izvještavati svoje dionike uključuju između ostalog sljedeće:

  • Okolišni čimbenici (E) – klimatske promjene, emisije CO2, energetska učinkovitost, zagađenje vode i zraka, upravljanje otpadom, dostupnost resursa, krčenje šuma i bioraznolikost;
  • Društveni čimbenici (S) – uvjeti rada, zdravlje i sigurnost, ljudska prava, raznolikost i inkluzija, zaštita podataka i privatnosti, zadovoljstvo kupaca i odnosi sa zajednicom;
  • Upravljački čimbenici (G) – sastav Uprave, struktura odbora, kontrola i upravljanje rizicima, izvršne naknade, mito i korupcija, utjecaj politike, lobiranje, zaštita interesa dioničara, etički kodeks, transparentnost i izvještavanje.

Iako hrvatskim građanima sam ESG kao pojam nije dovoljno poznat, neki od ESG faktora ipak do njih dopiru. 21 % ispitanika u medijima je primijetilo teme vezane uz zaštitu okoliša i brigu o zajednici, 28 % dobro postupanje prema zaposlenicima, a 24 % brigu o zaštiti privatnih podataka.

 

Zašto je potrebno razumjeti ESG principe

 

Direktiva Europske unije o izvještavanju o korporativnoj održivosti (CSRD) u primjeni je od 5. siječnja 2023. i zahtijeva od poduzeća pružanje opsežnih i detaljnih izvješća o održivosti te povezanim strateškim implikacijama. Od 1. siječnja 2024. na snazi je za poduzeća s više od 500 zaposlenika koja kotiraju na burzi, a od 2025. godine će se odnositi na sve velike tvrtke. Dvije godine kasnije tu će obvezu imati i mala i srednja poduzeća.

Kao i ranije spomenuto istraživanje tvrtke Medianet o poznavanju ESG tematike, Dialogov VoxPopuli koji je ove godine proveden na društvenim mrežama također sugerira kako smo tek „zagrebali po površini“ kada je u pitanju održivost. Tek pola ispitanika na Instagramu upoznato je sa značenjem ESG izvještavanja, a još manji broj ga provodi u praksi (niti četvrtina ispitanika). Možemo zaključiti kako je još puno mjesta za upoznavanje različitih pojmova i pojava u području održivog poslovanja, kako pozitivnih, tako i negativnih, a vremena za prilagodbu sve manje.