Vrijeme je za promjene u načinu poslovanja

Plastika je nezamjenljivi materijal i danas praktički ne postoji područje života bez nje. Upravo iz tog razloga, onečišćenje plastikom, ali i drugim vrstama otpada i njihovo zbrinjavanje neki su od trenutno najvećih svjetskih problema. Ekološka kriza ukazuje na potrebu djelovanja u sferi pojedinaca, kompanija i političkih struktura na svim razinama.

U želji da detektiramo stavove donositelja odluka te zaposlenika unutar kompanija na temu zaštite okoliša i s tim povezanog održivog načina poslovanja, proveli smo četvrto po redu #DialogKnows istraživanje.

Svi recikliraju?

Svi ispitanici složili su se da je zagađenje okoliša jedan od najvećih problema modernog svijeta,  a kao jedno od ključnih pitanja na tom području nametnulo se pravilno zbrinjavanje otpada. Čak 84,4% ispitanika složilo se da se pitanje otpada u Hrvatskoj ne rješava na adekvatan način, ali ohrabruje podatak da njih 90,3% redovito reciklira staklo, papir, plastiku i bio otpad.

Iako su svi ispitanici (100%) odgovorili da osobnim izborima prilikom kupnje proizvoda ili usluga možemo utjecati na smanjenje zagađenja okoliša, njih tek nešto više od polovice (57%) reklo je da prilikom kupnje proizvoda ili usluga odabiru onog proizvođača koji brine o okolišu u odnosu na onog koji to ne radi. U ovom dijelu očito ima prostora za poboljšanja koja se mogu postići intenzivnijom komunikacijom i podizanjem razine svijesti o povezanim problemima.

Društvena odgovornost

Kako je pitanje zaštite okoliša odgovornost pojedinca, ali i kompanija, zanimalo nas je koliko je ispitanicima važno da kompanija za koju rade vodi brigu o tome, na što je 70,3% njih odgovorilo da smatraju da je to važno, te se čak 81,3% izjasnilo da bi bili voljni uložiti dodatni napor kako bi svoje poslovno okruženje učinili više održivim.

Kada je riječ o održivom načinu poslovanja, 76,6% ispitanika smatra da bi bilo korisno organizirati edukacije i radionice za zaposlenike usmjerene k prelasku na održivo poslovanje, a njih 69,8% njih smatra da bi i društveno odgovorne aktivnosti njihove kompanije trebale biti usmjerene k temi održivosti.

Zaključno, prelazak na održivi način poslovanja nameće se kao smjer prema kojem će se pojedinci i kompanije morati razvijati kako bi se smanjio štetni utjecaj na Zemlju te proširio pozitivan utjecaj na društvo u kojem živimo.