S umjerenim optimizmom u 2021.

Kretanja u tekućoj godini uvelike utječu na predikcije za godinu koja dolazi, a uz poslovanje su usko vezane i odluke o ulaganjima u komunikaciju. Stoga smo se ovim pitanjima pozabavili u našem najnovijem #DialogKnows istraživanju, koje će zasigurno zanimati sve aktere komunikacijske industrije. Istraživanje je provedeno u prvoj polovici studenog i u njemu je sudjelovalo 78 ispitanika.

 

U 2020. najviše je patila prodaja

Pandemija koronavirusa značajno je utjecala na većinu kompanija (59,7%), u manjoj mjeri je utjecala otprilike na trećinu (29,9%), a na 10,4% nije utjecala. Od većine kompanija na koje je utjecala, taj utjecaj je bio negativan (100%). Najveći utjecaj odrazio se na prodajne rezultate (60,3%), kod skoro trećine kompanija (28,2%) najveće promjene su se osjetile u strukturi poslovanja, timova, proizvoda i usluga, a 11,5% kompanija utjecaj koronakrize osjetilo je u marketingu, odnosno komunikacijama.

Nažalost, iduća godina će biti znatno lošija od tekuće po pitanju marketinških ulaganja – polovica kompanija (50%) u idućoj godini planira smanjiti svoje budžete, nešto više od trećine (39,7%) će ulagati jednako, dok će tek 10,3% ulagati više.

Od onih koji će ulagati manje, 58,5% će svoje budžete smanjiti za 10-30%, dok će 41,5% kompanija budžete smanjiti za 30-50%. Manje će se ulagati u ATL aktivnosti (57,9%) i u odnose s javnošću (42,1%).

 

Iduće godine najviše će rasti digitalna ulaganja

Manji broj kompanija koji planira povećati ulaganja u komunikaciju budžete će povećati za 10-30% (71,4%), dok će ostalih 28,6% budžete povećati za 30-50%. Ti će poželjni klijenti svoja ulaganja najviše povećati u segmentu online oglašavanja (92,7%), dok će ostali (7,3%) više ulagati u društvene mreže.

Ohrabruje podatak da većina (55,1%) kompanija očekuje da će poslovna 2021. ipak biti bolja od tekuće godine, dok gotovo podjednaki broj ispitanika očekuje da će iduća godina biti gora ili poslovno jednaka 2020.

Kao najveći izazov u idućoj godini ispitanici su naveli prodaju (59%), a podjednaki broj istaknuo je marketing i komunikaciju, odnosno motivaciju zaposlenika.

Većina kompanija ne planira snižavanje cijena svojih proizvoda, odnosno usluga (59,7%), a ohrabruje i činjenica da će ih čak 83,3% u 2021. lansirati neki novi proizvod ili uslugu. Velika većina ispitanika (98,8%) smatra da će inovacija biti jako ili umjereno važna za uspjeh njihovog poslovanja u idućem razdoblju.

Pomoć države u poslovanju u 2021. očekuje 51,3% ispitanika u većoj mjeri ili djelomično, dok se 48,7% ispitanika toj pomoći ne nada.

I za kraj, nažalost čak 41% kompanija u idućoj godini planira otpuštanje zaposlenika, njih 38,5% to ne planira, a 20,5% ispitanika ne zna hoće li njihova kompanija posegnuti za ovom najnepopularnijom mjerom u svrhu očuvanja poslovanja.